Vad fyller mottagarkoden för funktion?

Många av våra kunder får en unik mottagarkod som är en del av adressen. Den ska, för att fungera optimalt, stå under bolagsnamnet och ovanför boxadressen, även om vi klarar många andra varianter. Vanligast är att det ser ut så här:

Företaget AB
GEM 123123123123
Box 171
831 22 ÖSTERSUND

Denna kod, som i exemplet ovan skrevs med fet text, är mycket viktig av flera skäl:

  • Formatet gör att den hittas lätt av tolken, därmed ökar säkerheten i att fakturorna styrs till rätt mottagare
  • Koden behöver vara där för att våra kvalitetsgarantier ska gälla
  • Vid namnändring eller om det av annan anledning står ett avvikande namn på fakturan styr koden, och fakturan kommer ändå att nå rätt mottagare.

Det är vanligare än många tror att man skickar in fakturor med avvikande bolagsnamn. Kalles Cykelverkstad kan t ex skrivas KCV, och då stämmer inte registren. Se därför till att försäkra er om att koden alltid finns med på era fakturor -det ökar möjligheten att fakturan når er även om ert företagsnamn skulle skrivas på annat sätt än vi fått det vid beställning.

Frågor om detta besvaras av supporten eller er projektledare.